Zielona energia w firmie

Firma PPH TERRI Teresa Bartoszek w Konstantynowie Łódzkim w roku 2020 zrealizowała projekt:

Budowa instalacji fotowoltaicznej
o mocy 186,31 kWp na dachu budynku PPH TERRI

zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 659 000 zł

www.zainwestujwekologie.pl